PROJEKCIA


electrical design
Poskytujeme komplexné služby v oblasti projektovania elektroinštalácie a bleskozvodu. Vypracujeme projektovú dokumentáciu všetkých stupňov v nasledovných oblastiach:

 

  • elektrické silové zariadenia a rozvody NN
  • bleskozvody
  • inteligentné elektroinštalácie
  • systémy merania a regulácie
  • slaboprúdové inštalácie

Naše služby zahŕňajú  celú oblasť projektovania, poradenstva, inžinierskej činnosti v odbore elekrickej inštalácie . Cieľom je, aby sme našim klientom navrhli elektroinštaláciu podľa predstáv, na základe ich dodanej, respektíve nami vypracovanej štúdie. Snažíme sa o spokojnosť našich klientov nielen kvalitou, ale aj cenou ponúkaných služieb.