O NÁS


design-build

Naša činnost je zameraná na projekciu a na vykonávanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky (OPaOS)resp. revízií elektrických inštalácií do 1000V a bleskozvodov.

 

Služby poskytujeme pre objekty:
 • rodinne domy, byty a ubytovacie priestory
 • bytové domy a spoločné priestory bytových domov
 • administratívne priestory, malé prevádzky a obchodné priestory
 • objekty občianskej vybavenosti
 • objekty pryemyselnej vybavenosti
 • športové a kultúrne zariadenia
 • staveniská, stavebné objekty
 • osvetlenie priestorov a vonkajšie osvetlenie
 • elektrické prípojky
 • elektrické  spotrebiče a ručné náradie
 • elektrické stroje a náradie